Mikä ihmeen Fine-art?

Uncategorized

Written by:

Valokuvataiteella (fine-art) tarkoitetaan valokuvausta, jossa pyrkimyksenä taiteilijalla on ennen kaikkea visionsa taiteellinen ilmaisu. Siinä missä valokuvajournalismin tarkoituksena on tietyn hetken dokumentointi ja sitä kautta tiedon välittäminen visuaalisessa muodossa, valokuvataiteessa valokuvaaja ilmaisee visionsa sekä taiteellisen näkemyksensä valokuvan kautta. Valokuvataide luetaankin nykyisin yhdeksi kuvataiteen osa-alaksi. Valokuvataidetta voidaan tietyissä määrin verrata perinteiseen taidemaalaukseen. Maisemamaalaaja ei ikuista maalaamaansa maisemaa täydellisenä kopiona, vaan ilmaisee maalauksen kautta oman taiteellisen visionsa. Samoin tekee myös valokuvataiteilija käyttäen vain taiteellisessa ilmaisussaan pensselin sijasta kameraa. Valokuvataiteella ei ole selkeää, suoralinjaista määritelmää, vaan siitä, milloin valokuvan katsotaan kuuluvan valokuvataiteen piiriin, voidaan olla eri mieltä. Kameroiden yleistyessä huomattavasti 2000-luvun elektroniikan kehityksen myötä voidaan valokuvataiteena nykyisin pitää kaiken tyyppisiä valokuvia, joiden takana on valokuvaajan taiteellinen näkemys ja sen ilmaisu. Valokuvan lukemista taiteeksi arvioidessa tuleekin kiinnittää huomiota itse kuvalajin (maisemakuva, muotokuva tai esimerkiksi abstraktikuva) sijaan huomiota nimenomaisesti valokuvaajan tarkoitukseen.

Valokuvaamisen historia taiteen muotona

Kun valokuvataiteen rajanveto sekä määritelmä on paikoin häilyvä, on valokuvataiteen historiasta erilaisia näkemyksiä. Ensimmäisinä valokuvataiteellisen työn juurten voidaan katsoa olevan John Edwin Mayallin sommittelemassa, aikaisempaa maalausta imitoivassa valokuvassa, joka esitettiin yleisölle vuonna 1851. Valokuvauksen tunnustaminen taidemuotona tapahtui kansainvälisesti eri aikaan. Siinä missä Yhdysvalloissa valokuvataiteen katsottiin olevan yksi taidemuoto ja kuvia esitettiin taidenäyttelyissä 1900-luvun alusta, ei Iso-Britanniassa valokuvataidetta tunnustettu taiteen muotona ennen 1960-lukua. Valokuvataiteen esittäminen taidenäyttelyissä on poikennut huomattavasti tyypillisestä maalausten esittämisestä. Siinä missä maalaukset on läpi historian kehystetty taidenäyttelyitä varten, pidettiin valokuvan kehystämistä teennäisenä sekä mauttomana. Kehystämisen sijaan valokuvaprintit tyypillisesi vain liimattiin vanerille ja yleensä esitettiin ilman edessä olevaa lasia. 1900-luvun puolesta välistä aina 2000-luvun alkuun saakka suurin osa taidenäyttelyistä esitti valokuvat ilman kehyksiä, kuitenkin lasin takana. 2000-luvun myötä valokuvataiteen esittäminen on siirtynyt takaisin aikaisempaan trendiin esittää kuvat ilman edessä olevaa lasia. Samalla myös valokuvaprinttien koko on kasvanut huomattavasti painokoneiden kehittymisen myötä.

Valokuvataiteen suuntaukset

1970-luvun loppupuolelle asti valokuvataidetta hallitsivat tietyt kuvauksen lajityypit, kuten alastonkuvat, muotokuvat sekä luontokuvat. Valokuvataidetta ei käytetty kuitenkaan pelkästään taiteilijan vision ilmaisemisessa, vaan sillä saatettiin tuoda esille myös poliittisia kannanottoja. Yksi tunnetuimmista valokuvataiteilijoista, luontokuvillaan ihastuttanut Ansel Adams, kasvatti töillään tietoisuutta luonnon kauneudesta ja pyrki näin vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen alueiden suojelemiseksi. Seuraavina vuosikymmeninä uudet menestyneet taiteilijat kuten Robert Farber sekä Sally Mann alkoivat saamaan uusia vaikutteita valokuvataiteeseen uskoen silti vahvasti aikaisempiin kuvauksen lajityyppeihin. 2000-luvun myötä valokuvataiteen trendeiksi ovat nousseet valokuvattavien kohteiden linjojen suoruus sekä kuvien huolellinen, täydellisyyteen pyrkivä valotus. Nopea elektroniikan kehitys sekä digitaalinen kuvien muokkaaminen ja manipulaatio ovat saaneet taiteilijat etsimään sekä pyrkimään entistä enemmän luonnolliseen valokuvaukseen ilman liiallisia elektronisia apuvälineitä. Viimevuosina erityisesti luonnonvalo on noussut valokuvataiteen trendiksi erilaisten lisävalojen sekä salamoiden käytön rinnalle. Samalla kuitenkin on hyvä huomata, että nykyaikainen kuvanmuokkaus on luonut valokuvataiteeseen lukuisia uusia taiteellisen ilmaisun mahdollisuuksia.